PAPÍRY NA AUTO

Řízení automobilu je něčím, po čem touží většina lidí již od útlého věku. Možnost přepravování se na blíže či více vzdálená místa, bez závislosti na odjezdech veřejné dopravy či na jiné osobě, je snad snem každého z nás.


Naše autoškola Vám nabízí kurz vedoucí k získání řidičského oprávnění v podmínkách, které se vyznačují nejen pohodovým, ale také velmi zodpovědným přístupem.

FIAT PANDA

 • Je nutno odjezdit 28 hodin (1 hodina = 45 minut, stejně jako ve škole).
 • Místo, kde bude žák jízdy začínat, je možnost vždy předem dohodnout.
 • Kurz žadatelů mladších 18 let je možný, avšak v den zkoušky musí žadatel dovršit 18 let.

 • Je nutno odjezdit 28 hodin (1 hodina = 45 minut, stejně jako ve škole).
 • Místo, kde bude žák jízdy začínat, je možnost vždy předem dohodnout.
 • Kurz žadatelů mladších 17 let je možný, avšak v den zkoušky musí žadatel dovršit 17 let.
 • Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky však může žadatel řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče - tzv. mentora
 • Mentor bude muset splňovat mimo jiné i kvalifikační předpoklady
 • Dnem dovršení 18 let se v kartě řidiče automaticky smaže mentor a již dospělý může řídit bez dozoru mentora

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

 • test z teoretických znalostí zákona 361/2000 a zákonů souvisejících
 • zkouška z praktické jízdy

 • občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti
 • vlastník řidičského průkazu - řidičský průkaz, průkaz žadatele o řidičské oprávnění

 • platí se městskému úřadu nejpozději 1 den před zkouškou a to pouze přímo na pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou na poště
 • částka je 700,- Kč
 • pozor: jinou platbu komisaři neakceptují

Zkoušky začínají v 08:00 hod. a zahájí je komisaři. Před zahájením písemného testu komisaři zkontrolují občanské průkazy, žádosti k řidičskému oprávnění a doklady o zaplacení zkoušky.

Zkouška ze zákona 361/2000 a zákonů souvisejících

 • písemný test je zahájen v 08:30 hod. a provádí se elektronickou formou
 • čas vyhrazený na test je maximálně 30 minut s splní jej ten, kdo dosáhne alespoň 43 bodů z 50 možných (AM, A1, A2, A, B, BE)

Zkouška z praktické jízdy

 • je zahájena v 09:30 hod.
 • jedna jízda trvá minimálně 30 min.

Výsledek se dozvíte okamžitě po absolbování každé dílčí zkoušky

Přejeme vám úspěšnou a pohodovou jízdu, kolektiv autoškoly Matějná